EOC-logo-large

Honorowy Patronat nad Konferencja obejmują:

 

                                 

Environmental Odour Consulting przy współpracy z:
Wydziałem Chemicznym Politechniki Gdańskiej oraz
Wydziałem Inżynierii Środowiska Politechniki Wrocławskiej
zapraszają na:

Drugą Międzynarodową Konferencję Odorową (MKO 2017)

– Uciążliwość Zapachowa, Ocena, Pomiary i Kontrola.

Jako organizatorzy oraz międzynarodowi eksperci z 26 letnim doświadczeniem w zakresie prowadzenia badań odorowych zapraszamy Państwa do uczestnictwa w konferencji i do wspólnej dyskusji na temat odorów, ich pomiarów, kontroli oraz aspektów prawnych. W trakcie konferencji będą również poruszane zagadnienia dotyczące postępowań administracyjnych w sprawach skarg ludności na uciążliwość zapachową.

Mamy nadzieję ze spotkanie grona międzynarodowych ekspertów oraz licznej kadry naukowej przyniesie owocne rezultaty dla osób zmagających się z tą tematyką na co dzień i powiększy poziom wiedzy w tej tak trudnej, ale ciekawej dziedzinie.

 

Uczestnicy konferencji to:

• osoby związane z ochroną środowiska, odpowiedzialne za aspekty prawne w zakresie odorów
• prezydenci miast, wójtowie, sołtysi
• inspektorzy, wojewódzkie i powiatowe inspektoraty ochrony środowiska
• kadra zarządzająca w tym: menadżerowie, kierownicy zakładów przemysłowych różnych branż, m.in.:rafinerii, zakładów celulozowych, oczyszczalni ścieków, kompostowni, odpadów, wysypisk śmieci, przetworów mlecznych i innych,
• hodowcy zwierząt oraz osoby związane z gospodarką rolną
• pracownicy naukowi
• konsultanci
• liderzy biznesu

Oficjalnym językiem konferencji jest język polski. W przypadku prezentacji w języku angielskim organizatorzy zapewniają tłumaczenie na język polski.

 

 

KOMITET NAUKOWY

 

Anna Bokowa
Mgr Anna Bokowa
Przewodnicząca Komitetu

EOC-logo-large

Mgr Anna Bokowa

MAGISTER BIOLOGII I NAUK O ZIEMI ORAZ OCHRONY ŚRODOWISKA

Uniwersytet Gdański, Polska
University of Toronto, Kanada


 

CEO i założyciel firmy Environmental Odour Consulting Corporation z siedziba w Kanadzie. Firma zajmuje się badaniami odorowymi oraz oszacowaniem uciążliwości zapachowej na terenie Kanady, Europy i USA.

Międzynarodowy ekspert w dziedzinie odorów i oszacowania uciążliwości zapachowej na środowisko. Konsultant z ponad 26 letnim stażem w zakresie kierowania i zarządzania dużymi projektami odorowymi w takich rejonach jak obszary oczyszczalni ścieków, rafinerie, kompostownie, składowiska śmieci i w innych sektorach w tym rolnych.

Jest autorem ponad 35 międzynarodowych publikacji poruszających zagadnienia analiz, technik pomiarowych, monitorowania i modelowania zapachów. Jej wieloletnie doświadczenie w tej dziedzinie sprawia że umiejętnie dopasowuje technikę pomiarów i analiz odorowych do wymogów projektu oraz w zależności od potrzeb klienta.

Anna Bokowa jest biegłym sądowym w zakresie problematyki odorowej w Kanadzie oraz w USA.

Anna Bokowa opracowała metody – zaakceptowane w środowisku międzynarodowym – pomiaru zapachu, w tym zapachu/odorów ze źródeł objętościowych i powierzchniowych. Jest również autorem metody oceny odorów przy zastosowaniu badań terenowych.

Jest twórcą odorowego standardu amerykańskiego, który został rozwinięty pod patronatem komisji odorowej A&WMA EE-6.

Anna Bokowa regularnie współpracuje z Ministerstwem Ochrony Środowiska i z Ministerstwem Rolnictwa w Kanadzie. W latach 2004-2005 współpracowała z Ministerstwem Rolnictwa nad opracowaniem klasyfikacji materiałów nawożących. Prace te zostały opublikowane.

Jej aktywna działalność na rynku międzynarodowym sprawia, że jest jedną z nielicznych międzynarodowo uznanych ekspertów w zakresie tematyki odorów. Jest także recenzentem międzynarodowych publikacji i aktywnym uczestnikiem międzynarodowych konferencji. Zasiada jako przewodnicząca sesji odorowych na tych konferencjach.

W latach 2009-2013 była przewodniczącą Komisji Zapachowej A&WMA EE-6 w Stanach Zjednoczonych zajmującą się normalizacją pomiarów i analiz odorowych.

Należy do naukowych komisji działających przy międzynarodowych stowarzyszeniach takich jak:

 • IWA- International Water Association
 • WEF- Water Environment Federation
 • EE-6 Odor Committee (Chair 2009-2013)
 • A&WMA- Air and Waste Management Association
 • ASTM- American Society for Testing and Materials

W latach 2014 – 2015 opracowała dwie ekspertyzy dla prowincji Alberta w Kanadzie:

 • „Inwentaryzacja Metod Oszacowania Uciążliwości Zapachowej i Jej Oddziaływanie na Środowisko” oraz
 • „Opracowanie Strategii Managementu Odorow w Odniesieniu do Rejonów Wydobywania Ropy Naftowej”.

Te dokumenty są obecnie wykorzystywane przez rząd w prowincji Alberta w Kanadzie.

 


Prof. dr hab. inż. Jacek Namieśnik
Zastępca Przewodniczącej

Prof. dr hab. inż. Jacek Namieśnik

Od 1 wrzesnia 2016 roku , Rektor Politechniki Gdanskiej. Od roku 1967 jest związany z Wydziałem Chemicznym Politechniki Gdańskiej. Jest członkiem Komitetu Chemii Analitycznej PAN od pięciu kadencji, a przez dwie ostatnie (od 2007 r.) pełni funkcje przewodniczącego.

Profesor J. Namiesnik jest laureatem licznych nagród i odznaczeń. Otrzymał między innymi medal im. Wiktora Kemuli (2007), medal im. J. Śniadeckiego (2012), stypendium profesorskie w ramach programu MISTRZ przyznane przez FNP, nagrodę Prezesa Rady Ministrów za wybitne osiągnięcia w zakresie inżynierii środowiska (2008),

Więcej informacji… →

 


Dr hab. inż. Izabela Sówka, prof. PWr
Zastępca Przewodniczącej

Dr hab. inż. Izabela Sówka, prof. PWr

W 1997 ukończyła studia wyższe z tytułem mgr inż. na Wydziale Inżynierii Środowiska Politechniki Wrocławskiej. W marcu 2012 uzyskała stopień doktora habilitowanego. Obecnie jest zatrudniona na etacie profesora w Politechnice Wrocławskiej, gdzie pełni m.in. funkcję Kierownika Zakładu oraz akredytowanego Laboratorium Badań Olfaktometrycznych Zakładu Ekologistyki i Zarządzania Ryzykiem Środowiskowym Wydziału Inżynierii Środowiska Politechniki Wrocławskiej.

Więcej informacji… →


Członkowie Międzynarodowego Komitetu Naukowego:

 


WŁOCHY
Laura Capelli, Prof. PM, Dr hab. inż.
Laura Capelli jest adiunktem w Katedrze Chemii Materiałów i Inżynierii Chemicznej “Giulio Natta”…
Więcej informacji →


WŁOCHY
Selena Sironi, Prof. PM, Dr hab. inż.
Selena Sironi rozwija swoją działalność naukową Laboratorium Olfaktometrycznym…
Więcej informacji →

Jacek-Koziel-web
U.S.A.
Dr. Jacek Koziel, Associate Professor
Wydział Inżynierii Rolniczej i Biosystemów w Iowa State University, USA oraz Fundacja Fulbrighta USA na Uniwer…
Więcej informacji →


FRANCJA
Jean-Michel Guillot, Prof. Ph.D.
Jean-Michel jest uznanym miedzynarodowym ekspertem odorowym. Jego ekspertyza to: chemiczne…
Więcej informacji →


Carlos-Diaz-web
HISZPANIA
Carlos Diaz, Editor in Chief
Redaktor Naczelny strony internetowej www.Olores.org. Aktywny członek międzynarodowych
Więcej informacji →

Michael-McGinley
U.S.A.
Michael McGinley, P.E.
Laboratorium sensoryczne St. Croix. Aktywny członek komisji odorowych A&WMA…ji Odorowej EE-6, WEF i ASTM…
Więcej informacji →

Jennifer-Barclay
NOWA ZELANDIA
Jennifer Jayne Barclay
Wieloletnie zaawansowane badania meteorologiczne i modelowanie atmosferyczne odorów…
Więcej informacji… →


WŁOCHY
Vincenzo Naddeo, Ph.D.
Dr Naddeo jest ekspertem w dziedzinie zaawansowanych fizycznych/chemicznych procesów oczyszczania…
Więcej informacji… →


PROF
POLSKA
Prof. Waldemar Wardencki
Katedra Chemii Analitycznej Wydziału Chemicznego Politechniki Gdańskiej
Więcej informacji… →

zbigniew-dobrzanski-bio
POLSKA
Prof. Zbigniew Dobrzański
Wydział Biologii i Hodowli Zwierząt Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu…
Więcej informacji… →


POLSKA
Andrzej Szczurek, Prof. PWr, Dr. hab.
Andrzej Szczurek otrzymał tytuł magistra w dziedzinie nauk fizycznych w…
Więcej informacji… →


POLSKA
Jacek Piekarski, Prof. PK, Dr hab. inż
Dr hab. inż. Jacek Piekarski, prof. PK ukończył studia na Wydziale Inżynierii Lądowej
Więcej informacji… →POLSKA
Artur Jerzy Badyda, Dr hab. inż.
Doktor habilitowany nauk technicznych, adiunkt, kierownik w Zakładzie Informatyki i Badań Jakości…
Więcej informacji… →


POLSKA
Sebastian Opalinski, Dr hab. inż.
Mgr inż. Wydzialu Chemicznego Politechniki Wrocławskiej. Uzyskał tytul doktora habilitowanego…
Więcej informacji… →

JACEK GEBINSKI
POLSKA
Jacek Gębicki, dr inż.
Katedra Inżynierii Chemicznej i Procesowej Wydziału Chemicznego Politechniki Gdańskiej
Więcej informacji… →

Tomasz-Dymerski-site
POLSKA
Tomasz Dymerski, dr inż.
Katedra Chemii Analitycznej Wydziału Chemicznego Politechniki Gdańskiej
Więcej informacji… →


 

Komitet Organizacyjny:

 


A. Bokowa, M.Sc.
Environmental Odour Consulting, Toronto, Canada

ISowka-site
I. Sówka, Dr hab. inż.
Politechnika Wroclawska

mko2017-a_grzelka
A. Grzelka, mgr inż.
Politechnika Wroclawska

mko2017-lpachurka
Ł. Pachurka, mgr inż.
Politechnika Wroclawska

mko2017-u_miller
U. Miller, mgr inż.
Politechnika Wroclawska


 

 

Keynote Speakers:

 


Selena Sironi, Prof. PM, Ph.D.

Polytechnic di Milano, Włochy


Laura Capelli, Prof. PM, Ph.D.

Polytechnic di Milano, Włochy

Ton van Harreveld
Ton van Harreveld

Odournet, Hiszpania

Carlos-Diaz-web
Carlos Diaz, Editor in Chief

www.Olores.org, HiszpaniaJean-Michel Guillot, Prof. Ph.D.
Ecole des Mines d’Alès, Francja

Martin Piringer
Martin Piringer

ZAMG, Austria

Anna Bokowa
Anna Bokowa, M.Sc.

Environmental Odour Consulting, Kanada

IZABELA
Izabela Sówka, D. Sc., prof. PWr

Politechnika Wrocławska, Polska


 

PROGRAM KONFERENCJI:

Szczegółowy program Konferencji bedzie do pobrania tutaj: MKO2017-PROGRAM (kiedy detale beda zakonczone na wiasne 2017)

GŁÓWNE TEMATY:

 • Aspekty prawne dotyczące odorów
 • Dyrektywy Unii Europejskiej związanej z zapachowa jakością powietrza
 • Światowe standardy odorowe
 • Uciążliwośc zapachowa w Polsce i na świecie
 • Metody oceny uciążliwości zapachowej – u źródła zapachu i w otaczającym środowisku
 • Zastosowanie elektronicznych nosów  do oceny uciążliwości zapachowej powietrza
 • Analizy chemiczne
 • Ocena ryzyka zdrowotnego związanego z odorami
 • Metody redukcji i kontroli odorów
 • Oddziaływanie i wpływ obiektów przemysłowych, rolnych oraz gospodarki komunalnej na środowisko
 • Programy badawcze

 

KONFERENCJA:  Dzień 1 –  20 kwiecień, 2017

UROCZYSTE  OTWARCIE I POWITANIE UCZESTNIKÓW KONFERENCJI

SESJA PORANNA:
• Aspekty prawne oraz przepisy w zakresie odorów
• Światowe standardy odorowe
• Dyrektywy Unii Europejskiej związanej z jakością powietrza

PRZERWA 

SESJA POPOLUDNIOWA
• Metody oceny zapachowej jakości powietrza
• Wykorzystanie elektronicznych nosów do oceny uciążliwości zapachowej powietrza
• Metody redukcji i kontroli odorów

WIECZORNY ‚COCKTAIL’ dla uczestników konferencji o godzinie 19:00

KONFERENCJA:  Dzień 2 –   21 kwiecień, 2017

SESJA PORANNA

• Oddziaływanie zapachowe i wpływ obiektów przemysłowych, gospodarki komunalnej, rolnej  na środowisko
• Uciążliwośc zapachowa w Polsce i na świecie
• Programy badawcze

PRZERWA

SESJA POPOPLUDNIOWA

• Ocena ryzyka zdrowotnego związanego z odorami
• Analizy chemiczne

 

WARSZTATY:  19 Kwiecien, 2017

WARSZTAT A ( 8:00 – 12:30):

CZESC I

– Rozwiązania legislacyjne w zakresie odorów: kraje Europejskie, USA, Kanada, Australia, Nowa Zelandia.

W trakcie warsztatu przedstawione zostaną przykłady legalizacji w zakresie odorów w wybranych krajach europejskich,  USA,  Kanadzie, Australii oraz Nowej Zelandii.  Poruszona również zostanie tematyka skarg odorowych- dokładna analiza od momentu przyjęcia skargi do czasu rozwiązania problemu odorowego. Przedstawione zostaną przykłady z różnych rejonów świata.

Część II

– Metody stosowane w modelowaniu rozprzestrzeniania odorów.

Sesja będzie zawierać przegląd stosowanych na świecie modeli używanych w badaniach procesów rozprzestrzenia się odorów oraz kontroli emisji i imisji zapachu. W trakcie sesji przedstawione będą ich ogólne zasady, rodzaj danych wejściowych niezbędnych do wykonania symulacji smugi odorowej oraz przykłady zastosowań wybranych narzędzi modelowania matematycznego i statystycznego w odniesieniu do obiektów gospodarki rolnej, przemysłowej oraz komunalnej.

 

WARSZTAT B (13:30 – 17:00)  

Odory pochodzące z produkcji zwierzęcej

Warsztat ma na celu przybliżenie problemu uciążliwości zapachowej generowanej w trakcie intensywnej produkcji zwierzęcej tj. głównie przez duże fermy przemysłowe (drób, trzoda chlewna). Przedstawione zostaną kluczowe odoranty występujące w budynkach inwentarskich. Omówione zostaną aktualne akty prawne regulujące koncentracje odorów w powietrzu pomieszczeń dla zwierząt hodowlanych w kontekście proponowanych zmian. Dokonany zostanie szczegółowy przegląd metod umożliwiających zapobieganie oraz ograniczanie uciążliwości zapachowej na fermach oraz w ich bezpośrednim otoczeniu.

 

TERMIN I SIEDZIBA

MKO 2017 – KONFERENCJA:

20 – 21 Kwiecień, 2017   

SALA KONFERENCYJNA W HOTELU QUBUS

logo

Address: ul. Nadwiślańska 6,  30-527 Kraków
Phone:  +48 12 374 5 100
Centralna Rezerwacja:  (+48 71) 782 8 765

Hotel oferuje specjalne stawki dla uczestników naszej Konferencji.
Prosimy powołać się na kod „MKO2017” aby otrzymać zniżkę na nocleg w Qubus.


 

 

REJESTRACJA

[easy-pricing-table id=”1538″]

SPONSOROWANIE

[easy-pricing-table id=”1539″]


 

NASI SPONSORZY

/zarezerwuj swoje miejsce na reklame juz teraz/

DIAMENTOWY:

BIOREM logo

BIOREM – KANADA

PLATYNOWY:

UniqAir

UNIQAIR – POLSKA

ZLOTY:

Schenck Process

SCHENCK PROCESS – NIEMCY

Tigret - Polska

TIGRET – POLSKA

St. Corix Sensory, Inc. - USA

ST. CROIX SENSORY, INC. – USA


Perlan Technologies

PRLAN TECHNOLOGIES – POLSKA

SREBRNY:

/LOGO TWOJEJ FIRMY/

 

MEDIA:

logo-olores-web

OLORES – HISZPANIA

Teraz Srodowisko

TERAZ ŚRODOWISKO

Forum Eksploatatora - Polska

FORUM EKSPLOATATORA – POLSKA

Seodel-Przywecki - Polska

SEIDEL-PRZYWECKI – POLSKA


Portal Komunalny

PORTAL KOMUNALNY – POLSKA

WODOCIAGI-KANALIZACJA – POLSKA


POLSKI PARTNER DORADCZY:

 

IMS Consulting

IMS CONSULTING – POLSKA

 • Ms. Anna Bokowa, quantified during her presentation the tricky issue of odour emission from fugitive sources. The approach taken by this brilliant researcher was novel and very interesting, as she presented an objective way to quantify fugitive emissions from the activity.–3RD International Conference on odour and VOC's, organized by IWA, Barcelona 2008