EOC

Honorowy Patronat nad Konferencja obejmują:

Politechnika Gdańska

Politechnika Wrocławska

Environmental Odour Consulting przy współpracy z:
Wydziałem Chemicznym Politechniki Gdańskiej oraz
Wydziałem Inżynierii Środowiska Politechniki Wrocławskiej
zapraszają na:

Pierwszą Międzynarodową Konferencję Odorową (MKO 2016)

– Uciążliwość Zapachowa, Ocena, Pomiary i Kontrola.

Jako organizatorzy oraz międzynarodowi eksperci z 25 letnim doświadczeniem w zakresie prowadzenia badań odorowych zapraszamy Państwa do uczestnictwa w konferencji i do wspólnej dyskusji na temat odorów, ich pomiarów, kontroli oraz aspektów prawnych. W trakcie konferencji będą również poruszane zagadnienia dotyczące postępowań administracyjnych w sprawach skarg ludności na uciążliwość zapachową.

Mamy nadzieję ze spotkanie grona międzynarodowych ekspertów oraz licznej kadry naukowej przyniesie owocne rezultaty dla osób zmagających się z tą tematyką na co dzień i powiększy poziom wiedzy w tej tak trudnej, ale ciekawej dziedzinie.

 

Uczestnicy konferencji to:

• osoby związane z ochroną środowiska, odpowiedzialne za aspekty prawne w zakresie odorów
• prezydenci miast, wójtowie, sołtysi
• inspektorzy, wojewódzkie i powiatowe inspektoraty ochrony środowiska
• kadra zarządzająca w tym: menadżerowie, kierownicy zakładów przemysłowych różnych branż, m.in.:rafinerii, zakładów celulozowych, oczyszczalni ścieków, kompostowni, odpadów, wysypisk śmieci, przetworów mlecznych i innych,
• hodowcy zwierząt oraz osoby związane z gospodarką rolną
• pracownicy naukowi
• konsultanci
• liderzy biznesu

Oficjalnym językiem konferencji jest język polski. W przypadku prezentacji w języku angielskim organizatorzy zapewniają tłumaczenie na język polski.

 

 

KOMITET NAUKOWY

 

Mgr Anna Bokowa
Mgr Anna Bokowa
Przewodnicząca Komitetu

https://environmentalodourconsulting.com/pl/

Mgr Anna Bokowa

MAGISTER BIOLOGII I NAUK O ZIEMI ORAZ OCHRONY ŚRODOWISKA

Uniwersytet Gdański, Polska
University of Toronto, Kanada

CEO i założyciel firmy Environmental Odour Consulting Corporation z siedziba w Kanadzie. Firma zajmuje się badaniami odorowymi oraz oszacowaniem uciążliwości zapachowej na terenie Kanady, Europy i USA.

Międzynarodowy ekspert w dziedzinie odorów i oszacowania uciążliwości zapachowej na środowisko. Konsultant z ponad 25 letnim stażem w zakresie kierowania i zarządzania dużymi projektami odorowymi w takich rejonach jak obszary oczyszczalni ścieków, rafinerie, kompostownie, składowiska śmieci i w innych sektorach w tym rolnych.

Jest autorem ponad 30 międzynarodowych publikacji poruszających zagadnienia analiz, technik pomiarowych, monitorowania i modelowania zapachów. Jej wieloletnie doświadczenie w tej dziedzinie sprawia że umiejętnie dopasowuje technikę pomiarów i analiz odorowych do wymogów projektu oraz w zależności od potrzeb klienta.

Anna Bokowa jest biegłym sądowym w zakresie problematyki odorowej w Kanadzie oraz w USA.

Anna Bokowa opracowała metody – zaakceptowane w środowisku międzynarodowym – pomiaru zapachu, w tym zapachu/odorów ze źródeł objętościowych i powierzchniowych. Jest również autorem metody oceny odorów przy zastosowaniu badań terenowych.

Jest twórcą odorowego standardu amerykańskiego, który został rozwinięty pod patronatem komisji odorowej A&WMA EE-6.

Anna Bokowa regularnie współpracuje z Ministerstwem Ochrony Środowiska i z Ministerstwem Rolnictwa w Kanadzie. W latach 2004-2005 współpracowała z Ministerstwem Rolnictwa nad opracowaniem klasyfikacji materiałów nawożących. Prace te zostały opublikowane.

Jej aktywna działalność na rynku międzynarodowym sprawia, że jest jedną z nielicznych międzynarodowo uznanych ekspertów w zakresie tematyki odorów. Jest także recenzentem międzynarodowych publikacji i aktywnym uczestnikiem międzynarodowych konferencji. Zasiada jako przewodnicząca sesji odorowych na tych konferencjach.

W latach 2009-2013 była przewodniczącą Komisji Zapachowej A&WMA EE-6 w Stanach Zjednoczonych zajmującą się normalizacją pomiarów i analiz odorowych.

Należy do naukowych komisji działających przy międzynarodowych stowarzyszeniach takich jak:

 • IWA- International Water Association
 • WEF- Water Environment Federation
 • A&WMA- Air and Waste Management Association
 • ASTM- American Society for Testing and Materials

W latach 2014 – 2015 opracowała dwie ekspertyzy dla prowincji Alberta w Kanadzie:

 • „Inwentaryzacja Metod Oszacowania Uciążliwości Zapachowej i Jej Oddziaływanie na Środowisko” oraz
 • „Opracowanie Strategii Managementu Odorow w Odniesieniu do Rejonów Wydobywania Ropy Naftowej”.

Te dokumenty są obecnie wykorzystywane przez rząd w prowincji Alberta w Kanadzie.

 

Prof. dr hab. inż. Jacek Namieśnik
Prof. dr hab. inż. Jacek Namieśnik
Zastępca Przewodniczącej

Politechnika Gdańska

Prof. dr hab. inż. Jacek Namieśnik

Od roku 1967 r. jest związany z Wydziałem Chemicznym Politechniki Gdańskiej. Jest członkiem Komitetu Chemii Analitycznej PAN od pięciu kadencji, a przez dwie ostatnie (od 2007 r.) pełni funkcje przewodniczącego.

Profesor J. Namiesnik jest laureatem licznych nagród i odznaczeń. Otrzymał między innymi medal im. Wiktora Kemuli (2007), medal im. J. Śniadeckiego (2012), stypendium profesorskie w ramach programu MISTRZ przyznane przez FNP, nagrodę Prezesa Rady Ministrów za wybitne osiągnięcia w zakresie inżynierii środowiska (2008),

Więcej informacji… →

 

Dr hab. inż. Izabela Sówka, prof. PWr
Dr hab. inż. Izabela Sówka, prof. PWr
Zastępca Przewodniczącej

Politechnika Wrocławska

Dr hab. inż. Izabela Sówka, prof. PWr

W 1997 ukończyła studia wyższe z tytułem mgr inż. na Wydziale Inżynierii Środowiska Politechniki Wrocławskiej. W marcu 2012 uzyskała stopień doktora habilitowanego. Obecnie jest zatrudniona na etacie profesora w Politechnice Wrocławskiej, gdzie pełni m.in. funkcję Kierownika Zakładu oraz akredytowanego Laboratorium Badań Olfaktometrycznych Zakładu Ekologistyki i Zarządzania Ryzykiem Środowiskowym Wydziału Inżynierii Środowiska Politechniki Wrocławskiej.

Więcej informacji… →


Członkowie Międzynarodowego Komitetu Naukowego:

 

Dr. Jacek Koziel, prof. nadzw.

U.S.A.
Dr. Jacek Koziel, Associate Professor
Wydział Inżynierii Rolniczej i Biosystemów w Iowa State University, USA oraz Fundacja Fulbrighta USA na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu.
Read more →

Magister Inż. Michael McGinley

U.S.A.
Michael McGinley, P.E.
Laboratorium sensoryczne St. Croix. Aktywny członek komisji odorowych takich jak A&WMA, Komisji Odorowej EE-6, WEF i ASTM…
Read more →

Carlos Diaz, Redaktor Naczelny

HISZPANIA
Carlos Diaz, Editor in Chief
Redaktor Naczelny strony internetowej www.Olores.org. Aktywny członek międzynarodowych komisji odorowych: IWA, WEF…
Read more →


Dr inż. Piotr Staniaszek
KANADA
Dr. Piotr Staniaszek
SNC-Lavalin Inc.
Prairies Region,
Calgary, Alberta, Canada
Więcej informacji… →

Jennifer Jayne Barclay
NOWA ZELANDIA
Jennifer Jayne Barclay
Zaawansowane badania meteorologiczne i modelowanie atmosferyczne odorów.
Więcej informacji… →

Prof. dr hab. inż. Waldemar Wardencki
Prof. Waldemar Wardencki
Katedra Chemii Analitycznej Wydziału Chemicznego Politechniki Gdańskiej
Więcej informacji… →


Prof. dr hab. n. med. Krystyna Pawlas
Prof. Krystyna Pawlas
Katedra i Zakład Higieny Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego w Sosnowcu
Więcej informacji… →

Prof. dr hab. Zbigniew Dobrzański
Prof. Zbigniew Dobrzański
Wydział Biologii i Hodowli Zwierząt Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu Katedra Higieny Środowiska i Dobrostanu Zwierząt
Więcej informacji… →

Prof.dr Roman Kołacz
Prof. Roman Kołacz
Katedra Higieny Środowiska i Dobrostanu Zwierząt na Wydziale Biologii i Hodowli Zwierząt Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
Więcej informacji… →


Prof. Jerzy Zwoździak
Prof. Jerzy Zwoździak
Instytut Inżynierii Ochrony Środowiska Politechniki Wrocławskiej
Więcej informacji… →

Dr hab. inż. Bożena Zabiegała, prof. PG
Bożena Zabiegała, D. Sc., prof. PG
Katedra Chemii Analitycznej Wydziału Chemicznego Politechniki Gdańskiej.
Więcej informacji… →

Dr inż. Jacek Gębicki
Jacek Gębicki, Ph.D.
Katedra Inżynierii Chemicznej i Procesowej Wydziału Chemicznego Politechniki Gdańskiej
Więcej informacji… →


Dr inż. Tomasz Dymerski
Tomasz Dymerski, Ph.D.
Katedra Chemii Analitycznej Wydziału Chemicznego Politechniki Gdańskiej
Więcej informacji… →


 

PROGRAM KONFERENCJI:

Szczegółowy program Konferencji jest gotowy do pobrania tutaj: MKO2016-PROGRAM

GŁÓWNE TEMATY:

 • Aspekty prawne dotyczące odorów
 • Dyrektywy Unii Europejskiej związanej z jakością powietrza
 • Światowe standardy odorowe
 • Metody oceny uciążliwości zapachowej
 • Oddziaływanie i wpływ produkcji zwierzęcej na środowisko
 • Elektroniczne nosy
 • Problematyka zapachowej uciążliwości w Polsce i na świecie
 • Ocena ryzyka zdrowotnego związanego z odorami
 • Techniki kontrolowania odorów
 • Oddziaływanie i wpływ obiektów przemysłowych na środowisko
 • Programy badawcze

 

KONFERENCJA:  Dzień 1 –  19 kwiecień, 2016

UROCZYSTE  OTWARCIE I POWITANIE UCZESTNIKÓW KONFERENCJI

SESJA PORANNA:
• Aspekty prawne dotyczące odorów
• Dyrektywy Unii Europejskiej związanej z jakością powietrza
• Światowe standardy odorowe
• Metody oszacowania uciążliwości zapachowej

PRZERWA 

SESJA POPOLUDNIOWA
• Problematyka uciążliwości odorowej w Polsce i na świecie
• Ocena ryzyka zdrowotnego związanego z odorami
• Instrumentalne techniki analityczne użyteczne do badań jakości powietrza
• Wykorzystanie elektronicznych nosów do oceny uciążliwości zapachowej powietrza

WIECZORNY ‚COCKTAIL’ dla uczestników konferencji o godzinie 20:00

KONFERENCJA:  Dzień 2 –   20 kwiecień, 2016

SESJA PORANNA
• Metody redukcji i kontroli odorów

PRZERWA

SESJA POPOPLUDNIOWA
• Oddziaływanie i wpływ obiektów przemysłowych na środowisko
• Oddziaływanie i wpływ produkcji zwierzęcej na środowisko
• Programy badawcze

 

WARSZTATY

UWAGA: 

Warsztaty prowadzone będą w Gmachu Głównym Politechniki Gdańskiej,

Narutowicza 11/12,  Gdańsk, Sala 300

 

WARSZTATY:  18-kwiecień, 2016

WARSZTAT A ( 8:00 – 12:00):

Szczegółowy program tego warsztatu jest gotowy do pobrania tutaj:  Warsztat-A-program

 

– Metody Oszacowania Uciążliwości Zapachów

-Warsztat prowadzony przez Environmental Odour Consulting i Politechnikę Gdańską

Główne Tematy:

 • Jak oszacować uciążliwość odorową?- Metody: ich za i przeciw
 • Pomiary odorów u źródeł: punktowych, obszarowych, ulotnych
 • Monitorowanie odorów na terenach gdzie występują zażalenia lub miejscach gdzie mogą być problemy odorowe
 • Metody monitorowania epizodów odorowych
 • Analiza Olfaktometryczna
 • Wykorzystanie elektronicznych nosów do oceny uciążliwości zapachowej powietrza
 • Instrumentalne techniki analityczne użyteczne do badań jakości powietrza

 

WARSZTAT B (13:00 – 17:00)  

– Metody Redukcji i Kontroli Zapachów  / po angielsku z tłumaczeniem na polski

Szczegółowy program tego warsztatu jest gotowy do pobrania tutaj:  Warsztat-B-program

 

Warsztat będzie zawierać szczegółowy przegląd technologi dostępnych na świecie do redukcji i kontroli zapachu. W trakcie sesji przedstawione będą ich ogólne zasady, wytyczne potrzebne do wyboru odpowiedniego rozwiązania.

Główne Tematy:

 • Wprowadzenie: Czynniki powodujące odór; skład odorotwórczych gazów emitowanych z oczyszczalni ścieków, źródeł przemysłowych
 • Metody redukcji zapachów:
  • przy wykorzystaniu konwencjonalnych technologii
  • przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii
  • Dokładne analizy biologicznych metod
  • Kryteria wyboru
  • Wydajność- Osiągalna wydajność w zależności od technologi
  • Metody używane do weryfikacji wydajności urządzeń redukujących zapach
  • Obsługa i konserwacja
  • Wytyczne potrzebne do kompleksowego wdrożenia, którego zastosowanie  ma na celu redukcję emisji zanieczyszczeń i zapachów
 

TERMIN I SIEDZIBA

MKO 2016 – KONFERENCJA:

19 – 20 Kwiecień, 2016   

SALA KONFERENCYJNA W HOTELU QUBUS

Qubus Gdansk

 

Qubus Gdansk 
Address: Chmielna 47, 80-748 Gdańsk

Hotel oferuje specjalne stawki dla uczestników naszej Konferencji.
Prosimy powołać się na kod „MKO2016” aby otrzymać zniżkę na nocleg w Qubus.


 

MKO 2016 – WARSZTATY:

18 – kwietnia, 2016

WARSZTAT A – rano od 8 do 12:00

WARSZTAT B – popołudniu od 13 do 17:00

 

Politechnika Gdańska

 

Adres:  warsztaty prowadzone będą na terenie Politechniki Gdańskiej

Narutowicza 11/12, Gdańsk,  Gmach Główny, sala 300


 

 

NASI SPONSORZY

DIAMENTOWY:

Hornik

OlfaSense

ZŁOTY:

Perlan Technologies

Tigret

St. Croix Sensory, Inc.

Aurora Scientific

PRASA:

OLORES

This post is also available in: angielski